S T A N K  
  S S S T A A N K  
  A U T O L S A O  
  L K R B K P R F  
  T K Å A O A K F  
    E L K H R O E  
    R I K O T T I  
      N   L A I N  
      G     M K    
            A    
                 
                 
                 
                 

Mer informasjon om stank-produktene nevnt på denne siden, skadevirkninger, avhengighet og detox kommer senere.
Stank-detox er en del av Kakodo Gaia Four Elements Energy Meditation

 

Dette webområdet er en del av Kakon-web